Home ไบเทคบางนา

ไบเทคบางนา

ไบเทคบางนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (อังกฤษ: Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC) เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าขนาด 50,400 ตารางเมตร เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 1 (จุดเริ่มต้นทางด่วนขั้นที่ 1 สายบางนา-ท่าเรือ และถนนสุขุมวิท) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

0 1526
ไบเทคบางนา BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (อังกฤษ: Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC) เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าขนาด 50,400 ตารางเมตร  เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 1 (จุดเริ่มต้นทางด่วนขั้นที่...